Media

Välkommen till Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2017!

Pressackreditering för 2017
Framtidens Gruv- och Mineralindustri är ett viktigt medieevent. År 2015 samlades fler än 400 ledande beslutsfattare från universitet och högskolor, regering, riksdag, myndigheter och företag verksamma inom gruv- och mineralindustri för att diskutera näringens framtidsmöjligheter och ökade betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet bevakades av TV, Radio, affärspress, lokala och rikstäckande dagstidningar.

Viktigt!
• Alla som ackrediteras skall ha ett uppdrag att bevaka eventet av en redaktion.
• Anmälan nedan kan göras fram till och med den 20 januari 2017.
• Bekräftelsemail skickas när ansökan är godkänd.

Förfrågan ackreditering 2017

Vänligen fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig inom kort.


Vid frågor kontakta: 
Jan Ots, Nordic Publishing
073-851 61 26
jan.ots@nordicpublishing.se

SPONSORER