Media

Välkommen till Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2019!

Pressackreditering för 2019
Pressackrediteringen öppnar under 2018.


Vid frågor kontakta: 
Jan Ots, Nordic Publishing
073-851 61 26
jan.ots@nordicpublishing.se

SPONSORER