Program 2014

Framtidens Gruv och Mineralindustri – Eftermiddagsprogram – rundabordssamtal och middag med västerbottenstema

Måndag den 27 januari 2014

15.45 Registrering

16.30 Lena Ek Miljöminister – Key-note Speaker (SE)

16.45 Mattia Pellegrini, DG Industry and Enterprise, EU-Kommissionen

17.05 Lena Söderberg, tillträdande generaldirektör SGU – Framtidens utmaningar (SE)

17.15 Paneldiskussion Framtidens Gruv- och Mineralindustri:

 • Lars-Eric Aaro, VD och Koncernchef LKAB
 • Lennart Evrell, VD Boliden
 • Åsa Bergman, VD, Sweco Sverige
 • Jonas Lundström, vice VD, Northland Resources
 • Johan Halling, affärsområdeschef Gruv- och bergbrytningsteknik, Atlas Copco

18.15 Reflektioner – avslutande paneldebatt

 • Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland
 • Maud Olofsson, F.d. vice statsminister och näringsminister samt partiledare (C)
 • Moderator: Stina Billinger, hållbarhetschef för Storebrand och SPP
  och Pär Weihed professor malmgeologi och vice rektor LTU

18.30 Middag och mingel
Buffé med västerbottenstema

 

Tisdag den 28 januari 2014

07.45 Registrering och kaffe

08.25 Välkomstanförande – Lennart Gustavsson, ordförande Georange

08.30 Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket – En långsiktigt hållbar gruv- och mineralindustri (SE)

08.45 Lars-Eric Aaro VD och Koncernchef LKAB – Nya marknadsmöjligheter för världens klimatsmartaste pellets (SE)

09.05 Jouni Honkala Director, projects, Mining and Metals, Pöyry – Main Challenges in Mining in Sweden and Globally (ENG)

09.25 Lena Abrahamsson, professor LTU – Socioekonomiska aspekter inom och utanför gruvföretag (SE)

09.40 Kaffe

10.10 Jose-Alberto Moschioni, Marketing and Sales manager ABB mining Future of mining – Robotics and new automation technology  (ENG)

10.30 Bo-Göran Johansson, VD Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden –  Hållbar produktivitet (SE)

10.50 Kjell Larsson, VD Dragon Mining – Svartliden – En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län (SE)

11.10 Bengt Sundelin, VD Zinkgruvan Mining – Hur räddar vi gruvsamhället?  (SE)

11.30 Anders Ferbe, ordförande IF Metall – Industri och miljöintresse sida vid sida (SE)

11.45 Runar Brännlund, Professor Nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå Universitet – Vad är Norrland värt? (SE)

12.00 Lunch

13.00 Per-Olof Stark Senior Vice President, SSAB Wear Services  – En ”one-stop-shop” för slitprodukter och slitage-service (SE)

13.20 Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret – Stål formar en bättre framtid (SE)

13.35 Thomas Hörnfeldt, Senior Vice President, Special Steels & International Sales Ruukki Metals  – Getting the most out of your mine (SE)

13.55 Jan Moström, direktör för Boliden Gruvor Gruvdrift – Förutsättningar, hot och möjligheter (SE)

14.15 Karin Apelman, Generaldirektör EKN (SE)

14.30 Kaffe

15.00 Sven-Erik Österberg, Landshövding, Norrbottens Län – Botniska korridoren – Pulsåder från råvaror till marknad (SE)

15.20 Rune J.Arnøy, havnchef, Narvik Havn – Transport Co-operation between Arctic countries (NO)

15.40 Arnold Vonkavaara, Regionchef, Region Nord, Trafikverket – Infrastrukturen en viktig del i samhällsutvecklingen (SE)

15.55 Riikka Aaltonen, Gruvöverinspektör, Arbets- och näringsministeriet – Den Finska Mineralstrategin – Vad har hänt sedan 2010? (SE)

16.05 Tom Heldal, avdelingsdirektør mineralressurser, Norges geologiske undersøkelse – Strategi for mineralnæringen i Norge – En statusrapport (NO)

16.15 Kaj Lax, Avdelnigschef SGU – Gruvnäringen och den nya mineralstrategin – Uppföljning (SE)

16.30 Bensträckare

16.35 Paneldebatt – Politikerna om Framtidens Gruv och Mineral (SE)

 • Åsa Romson, Riksdagsledamot och språkrör (Mp)
 • Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Jonas Sjöstedt, Partiordförande, Vänsterpartiet
 • Johan Johansson, Riksdagsledamot moderaterna

17.15 Avrundning
Moderator: Lennart Gustavsson, ordförande Georange

18.15 Mottagning vid Kanadas ambassad

 

Onsdag den 29 januari 2014 – Arctic Mining Summit

07.45 Registrering och kaffe

Morning Session chaired by Håkan Tarras-Wahlberg

Introduction

08.25 Lennart Gustavsson, Chairman Georange – Welcoming adress

08.30 Kenneth Macartney, Ambassador of Canada to Sweden – Responsible Arctic Resource Development: Building a Sustainable and Economically Vibrant Future for Northerners (ENG)

08.45 Gustaf Lind, Ambassador Arctic Council – Sweden and the Arctic (ENG)

09.00 Niklas Granholm, Deputy Director FOI – A New Arctic – Some Strategic Implications (ENG)

Arctic Transports

09.15 Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute (SEI) – Environmental changes and resilience in the Arctic (ENG)

09.30 Uday Kumar and PO Larsson Kråik professor LTU, JVTC – Om gruv och mineralindustrins behov av tillförlitliga råvarutransporter – via järnväg – i arktiskt klimat (ENG)

09.50 Kaffe

Canadian Outlook

10.20 Dr. Donna Kirkwood, Geological Survey of Canada (GSC) – Geoscience knowledge in support of economic development: the Geological Survey of Canada’s approach for mineral resources (ENG)

10.40 Paul Evins, PhD, EurGeol, Geologist, WSP Global – Sustainability in Arctic mining: combined approaches and global experience (ENG)

10.55 Henning Holmström, Managing Director of Tasman Metals AB – REE’s– Sweden’s New Frontier (ENG)

Samhällsomvandling i arktiskt klimat

11.10 Maria Viklander, professor LTU –  Hållbara och attraktiva livsmiljöer i kallt klimat (SE)

11.25 Patrik Jensen, avd. chef Plattformsutveckling Tyréns – Konfigurerbara byggsystem för arktiskt klimat (SE)

11.40 Paneldebatt (SE)

 • Tommy Nyström, kommunalråd, Gällivare
 • Kristina Zakrisson, kommunalråd, Kiruna
 • Moderator: Håkan Tarras-Wahlberg

12.00 Lunch

Markanvändingsfrågan – Sverker Olofsson, Moderator

13.00 Jerry Asp, President, C3 Alliance Corporation, Canada’s mining industry – supporting Aboriginal business development- Major projects and the Tahltans (ENG)

13.20 Håkan Jonsson, Ordförande Sametinget – Förlorad samisk näring och kultur går inte att ersätta med pengar (SE)

13.40 Anders Forsgren, Boliden – Samverkan om markanvändning eller ”att bygga förtroende” (SE)

14.00 Jan Rannerud, Ordförande Malå Sameby – Rennäring i guldriket (SE)

14.20 Arne Müller, redaktör, SvT Västerbottensnytt – Klarar miljön en gruvboom? (SE)

14.40 Kaffe

15.10 Karl Larsson, advokat, Gärde Wesslau Advokatbyrå – Renskötarnas kunskap måste vara avgörande vid bedömningar av gruvnäringens påverkan på rennäringen (SE)

15.25 Jon Moen, Professor Umeå Universitet – Dialogprocesser (SE)

15.40 Paneldiskussion (SE)

16.15 Sammanfattning (SE)

SPONSORER